Video da celebración dos 30 anos do Programa LEADER en Galicia.