:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

Faite socio

A solicitude de ingreso, como membro de pleno dereito de calquera asociación, federación, agrupación sectorial, entidade do sector público, cooperativas, sociedades agrarias de transformación e sociedades laborais, deberá ser subscrita polo seu representante legal, mediante acordo do órgano competente e aportando a seguinte documentación:

 • Copia dos estatutos debidamente rexistrados.
 • Número de socios.
 • Datos de contacto.
 • CIF.
 • Memoria de actividades.
 • Nome da persoa que o represente na asociación e/ou nome do sustituto (en caso de ausencia).

A entidade interesada deberá acreditar, en todo caso, un ano de actividade no ámbito territorial da Asociación, a partir da presente modificación de estatutos.

Aquelas entidades que teñan a súa sede social fora do territorio e que queiran formar parte da Asociación deberán acreditar a súa implantación no ámbito territorial de actuación da mesma.

DocumentosGalería

Ver máis
 • 5
 • 10
 • 4
 • 8
 • 3
 • 2
 • 1
 • 6
 • 9

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes