Spacer
DESEÑO, EDICION E PUBLICACION DE MATERIAL DIVULGATIVO I: TRIPTICO, CARTEIS, ROLL UP E PLACAS
 • Número de expediente: L19 1920 21 B023
 • Solicitante: ASDECOMOR
 • Orzamento: 2.813,78 €
 • Axuda: 2.813,78 €
 • Concello: Ordes
 • Tipoloxía: Non produtiva
 • Estado: Finalizado

O PROXECTO CORRESPÓNDESE CUNHA PARTE DO PLAN DE ANIMACIÓN A LEVAR A CABO POLO GDR, E MÁIS CONCRETAMENTE CUNHA PARTE DAS ACCIÓNS DE ANIMACIÓN QUE SE VAN LEVAR A CABO DURANTE O ANO 2018, QUE SE CENTRARÁN EN:

 • TRÍPTICOS E CARTEIS. EDITARANSE FOLLETOS INFORMATIVOS E CARTEIS CON INFORMACIÓN SOBRE A MEDIDA LEADER, COA FINALIDADE DE QUE A COÑEZA A MAIOR PARTE DA POBOACIÓN.
 • ROLL UP CON INFORMACIÓN SOBRE A MEDIDA LEADER, QUE SERVIRÁ DE APOIO AS XUNTANZAS DE INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN.
 • PLACA IDENTIFICATIVA.

A APLICACIÓN DA SUBMEDIDA 19.4.B NO TERRITORIO DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES ESTABLECEUSE EN TORNO A DOUS GRANDES OBXECTIVOS:

 1. PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO TERRITORIO DE ASDECOMOR E DA SÚA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVA.
 2. ANIMACIÓN (INTERCAMBIO CONTINUO ENTRE OS AXENTES DO TERRITORIO), TANTO INSTITUCIONAIS, COMO SOCIOECONÓMICOS, IMPLICADOS NO SEU DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL