Spacer
MODERNIZACION PARA MEJORA DEL PROCESO PRODUTIVO DE UNA CARPINTEIRA DE PVC
  • Número de expediente: L21 1920 21 0096
  • Solicitante: JOSE MANUEL VILARES CHAS
  • Orzamento: 100.575,50 €
  • Axuda: 25.492,98 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: Arquivado